Napelem-rendszer pályázatok

Napelem-rendszer pályázat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak napelemes rendszer kiépítésére. A pályázatok megírásában és akár a teljes rendszer kivitelezésében is tudunk segíteni. Keressen minket bizalommal, segítünk megnyerni a pályázatot.

A napelemes rendszerek hazai elterjedése óta nem volt még lehetőség arra, hogy a kis- és középvállalkozások pályázat útján támogatáshoz jussanak napelemes rendszer kiépítéséhez. Egészen mostanáig!

2019. május 15-től ugyanis megnyílik a lehetőség ezeknek a vállalkozásoknak arra, hogy vissza nem térítendő, akár 100%-os támogatással valósítsák meg megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházásukat. Nem csak a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, hanem a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését is elérheti.

Mire használható fel a támogatás?

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából. 

Vagyis a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig. Ebbe bele tartozik a napelemes rendszerek valamint a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, a hálózathoz és az épület elektromos rendszeréhez való csatlakozáshoz és a biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és telepítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Napelem pályázat minősítés

Cégünk szakértői 10.000,- Ft-ért elvégzik a teljes körű előminősítést, pontozást, majd a helyszíni felmérés után elkészítik az Ön személyes ajánlatát. Az elfogadott ajánlat alapján mi készítjük el és nyújtjuk be a pályázatot Ön helyett. A sikeres pályázat után pedig megkezdődhet a szerződés szerinti kivitelezés!

Ne feledje! A támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, és amint a keret kimerül, a pályázatot még a beadási határidő lejárta előtt lezárják. Ne késlekedjen!

A már meglévő napelemes rendszer cseréjére, kapacitásbővítése a támogatás nem használható fel.

Napelem pályázat - Műszaki követelmények

Olyan épület (épületek) korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival szükséges igazolni.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Budapesten és Pest megyében ez a pályázat nem érhető el!

Kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, melyek a fejlesztéssel érintett épületben, vagy azonos fűtési körű épületcsoportban működő termelési eszközök teljes villamosenergia-igényének legfeljebb 100 %-át fedezik, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésével.

A beszerezendő eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, valamint az azokkal harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Napelem pályázat műszaki követelményei

Mekkora összeg igényelhető a napelem pályázat során?

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet. Figyelembe kell venni azonban, hogy a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten az elszámolható költség nem haladhatja meg a 200.000 Ft/kW értéket. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft lehet.

A pályázat rendelkezésre álló forrása 15.000.000.000 Ft, melyre várhatóan 5.000-10.000 db támogatási kérelem érkezik. Ne késlekedjen!

Kik igényelhetik az állami támogatást?

A vissza nem térítendő támogatást azok a mikro-, kis és középvállalkozások igényelhetnek,

  • melyek rendelkeznek legalább három lezárt, üzleti évvel,
  • melyeknek a fejlesztendő telephelyén bejelentett teljes munkaidős létszáma minimum 1 fő a kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

Gazdálkodási formakód szerint: Kft., Rt., Kkt., Bt. és külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe. Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

A pályázat benyújtása

A felhívásra egyszerre több támogatást is benyújthat egy igénylő, de telephelyenként csak egyet! A támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 15-től 2020. szeptember 30-ig van lehetőség, azonban a pályázatot keretkimerülés miatt a beadási határidő előtt lezárhatják. Mivel a beadási időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, fontos, hogy a pályázata mielőbb beadásra kerüljön!

A végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A fejlesztési projekt fizikai befejezésére legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Elszámolás módja

A projekt költségei egyösszegű átalány alapján egyszerűsített elszámolási mód keretében számolhatók el. A támogatott a záró kifizetési igénylésben nyújtja be az átalány feltételeként megszabott alátámasztó dokumentumokat: a megvalósítás elindulásakor a jogerős engedélyeket, majd a módosított hálózathasználati szerződést és a mérőóra meglétét igazoló mérőhelyi adatlapot.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania, a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek a helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

Javasolt folyamat a napelem pályázatokra

Ne hagyja ki Ön sem ezt a lehetőséget!

Akár 100 %-os mértékű vissza nem térítendő támogatáshoz juthat cége telephelyének / telephelyeinek napelemes rendszerének kiépítéséhez!

Éljen segítségünkkel! Kollégáink megvizsgálják, hogy cége megfelel-e a pályázati kritériumoknak, majd a kötelező előminősítés feladatait végzik el.

Cégünk szakértői 10.000,- Ft-ért elvégzik a teljes körű előminősítést, pontozást, majd a helyszíni felmérés után elkészítik az Ön személyes ajánlatát. Az elfogadott ajánlat alapján mi készítjük el és nyújtjuk be a pályázatot Ön helyett. A sikeres pályázat után pedig megkezdődhet a szerződés szerinti kivitelezés!

Ne feledje! A támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik, és amint a keret kimerül, a pályázatot még a beadási határidő lejárta előtt lezárják. Ne késlekedjen!

Javasolt folyamat a napelem pályázatokra